Welkom bij Autobedrijf Martin Sanders

Privacyverklaring

Binnen Autobedrijf Martin Sanders wordt gewerkt met persoonsgegevens. Wanneer u onze website bezoekt, dan verstrekt u ons in sommige gevallen persoonlijke informatie. In deze privacyverklaring leggen wij u uit hoe wij met deze informatie om gaan.

Autobedrijf Martin Sanders verwerkt uw persoonlijke informatie volgens de:

ï Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp), vanaf 25 mei 2018 vervangen door de Europese Verordening Gegevensbescherming (AVG);
U moet er op kunnen vertrouwen dat Autobedrijf Martin Sanders zorgvuldig en veilig om gaat met de verkregen persoonsgegevens. In deze tijd van technologische ontwikkelingen worden steeds meer eisen gesteld aan de bescherming van gegevens en het waarborgen van de privacy. Autobedrijf Martin Sanders is zich hier bewust van en zorgt er voor dat de privacy gewaarborgd blijft. Onder andere door maatregelen te treffen op het gebied van informatiebeveiliging, transparantie en gebruikerscontrole.

Gebruik website

Wanneer u onze website bezoekt en gebruikt om informatie te krijgen, zijn wij alleen geÔnteresseerd in gegevens die iets zeggen over het gebruik (en succes) van de website. Bijvoorbeeld bezoekersaantallen en meest gebruikte zoektermen. Op basis daarvan proberen wij onze dienstverlening te verbeteren. Uw bezoek blijft dus anoniem.

Gebruik van uw persoonsgegevens

Autobedrijf Martin Sanders gebruikt uw persoonsgegevens voor de behandeling van uw aanvraag en de totstandkoming en uitvoering van een overeenkomst. Daarnaast worden uw persoonsgegevens in sommige gevallen gedeeld met andere partijen (derden).

Wanneer wij persoonsgegevens bij u opvragen, zorgen wij er voor dat wij alleen die persoonsgegevens bij u opvragen die noodzakelijk zijn voor het voldoen aan uw verzoek of het aanbieden van de gevraagde dienst. Autobedrijf Martin Sanders streeft naar minimale gegevensverwerking. Waar mogelijk worden minder of geen persoonsgegevens bij u opgevraagd.

Het delen van uw persoonsgegevens met derden

Soms is het nodig om uw persoonsgegevens te delen met andere partijen (derden). Dit kan zijn omdat wij dit wettelijk verplicht zijn, maar ook voor een goede dienstverlening. Het aanvragen van een internetlijn bijvoorbeeld.

Bescherming van uw persoonsgegevens

Autobedrijf Martin Sanders vindt het belangrijk dat uw persoonsgegevens goed worden beschermd. Om uw privacy te waarborgen zijn daarom organisatorische en technische maatregelen getroffen Autobedrijf Martin Sanders zorgt daarbij voor een passende beveiliging van de persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om een wettelijke verplichting na te kunnen leven.

© Autobedrijf Martin Sanders.
Alle rechten voorbehouden.

Webdesign: VWE